Vệ sinh bộ trao đổi nhiệt dạng tấm cho nhà máy tại KCN Phố Nối A

Dự án Description

KCN PHỐ NỐI A Đường B4, Khu B4, KCN Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Vệ sinh bộ trao đổi nhiệt dạng tấm
Vệ sinh bộ trao đổi nhiệt dạng tấm

Vệ sinh bộ trao đổi nhiệt dạng tấm

Vệ sinh bộ trao đổi nhiệt dạng tấm

Dự án Details

  • Location:

    KCN PHỐ NỐI A Đường B4, Khu B4, KCN Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên