Sữa chữa, thay lõi ống đồng máy nén khí Nhà máy gang thép Formosa

Dự án Description

Sữa chữa, thay lõi ống đồng máy nén khí nhà máy gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Dự án Details

  • Client:

    Nhà Máy Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa

  • Location:

    KCN Vũng Áng, Phường Kỳ Long, Thị xã, Kỳ Anh, Hà Tĩnh