Thay thế bơm trục vít cho nhà máy Gang thép Formosa Hà Tĩnh

Dự án Description

Thay thế bơm trục vít Nhà Máy Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa

KCN Vũng Áng, Phường Kỳ Long, Thị xã, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Thay thế bơm trục vít nhà máy Gang thép Formosa
Thay thế bơm trục vít nhà máy Gang thép Formosa
Thay thế bơm trục vít nhà máy Gang thép Formosa
Thay thế bơm trục vít nhà máy Gang thép Formosa
Thay thế bơm trục vít nhà máy Gang thép Formosa
Thay thế bơm trục vít nhà máy Gang thép Formosa
Thay thế bơm trục vít nhà máy Gang thép Formosa
Thay thế bơm trục vít nhà máy Gang thép Formosa
Thay thế bơm trục vít nhà máy Gang thép Formosa
Thay thế bơm trục vít nhà máy Gang thép Formosa
Thay thế bơm trục vít nhà máy Gang thép Formosa
Thay thế bơm trục vít nhà máy Gang thép Formosa

Dự án Details

  • Client:

    Nhà Máy Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa

  • Location:

    KCN Vũng Áng, Phường Kỳ Long, Thị xã, Kỳ Anh, Hà Tĩnh