Thiết kế, lắp ráp tủ điện công nghiệp cho nhà máy Canon Bắc Ninh

Dự án Description

Lắp đặt tủ điện công nghiệp cho nhà máy Canon tại Bắc Ninh

Địa chỉ: Lô B1, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh

Dự án Details

  • Client:

    Nhà máy Canon Quế Võ – Bắc Ninh

  • Location:

    Lô B1, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh