Thiết kế, lắp đặt tủ điện công nghiệp cho nhà máy tại KCN Bắc Ninh

Dự án Description

Lắp đặt tủ điện công nghiệp cho Cty SUNWAY VINA tại Bắc Ninh
Địa chỉ: 45XJ+6G7, Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh

Dự án Details

  • Client:

    Công ty TNHH SUNWAY VINA

  • Location:

    45XJ+6G7, Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh