Hot

Nắp đậy thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm

Nắp đậy của thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm là tấm hình tròn (có thể là một chỏm cầu) được lắp với mặt bích của khoang đầu bằng các bulong.

Nắp đậy của thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm là tấm hình tròn (có thể là một chỏm cầu) được lắp với mặt bích của khoang đầu bằng các bulong.

Ứng dụng:

Nắp đậy thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm