Hot

Vỏ thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống

Vỏ thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm (Shell) là một bộ phận chứa lưu chất phía ngoài ống trao đổi nhiệt. Cửa lưu chất là bộ phận để đưa lưu chất trao đổi nhiệt phía ngoài ống vào và ra khỏi thiết bị. Vỏ thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm thường có tiết diện hình tròn được chế tạo từ thép tấm.

Vỏ thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm (Shell) là một bộ phận chứa lưu chất phía ngoài ống trao đổi nhiệt. Cửa lưu chất là bộ phận để đưa lưu chất trao đổi nhiệt phía ngoài ống vào và ra khỏi thiết bị. Vỏ thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm thường có tiết diện hình tròn được chế tạo từ thép tấm.

Ứng dụng:

Thay thế cho thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm