Ống làm mát thiết bị trao đổi nhiệt

Ống làm mát thiết bị trao đổi nhiệt
Ống làm mát bộ trao đổi nhiệt dạng ống chùm

Ứng dụng:

Ống làm mát thiết bị trao đổi nhiệt
Ống làm mát bộ trao đổi nhiệt dạng ống chùm