Hot

Lõi thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm

Đây là bộ phận trung tâm được xem như trái tim của thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm. Bề mặt của ống trao đổi nhiệt chính là bề mặt truyền nhiệt giữa lưu thể chảy bên trong ống và bên ngoài ống. Các ống trao đổi nhiệt này được gắn vào mặt sàng ống bằng cách sử dụng phương pháp hàn hoặc phương pháp nong (Với một số ứng dụng có thể sử dụng đồng thời cả hai phương pháp nong ống và hàn ống).

Lõi thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm (pipe exchange)

Đây là bộ phận trung tâm được xem như trái tim của thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm. Bề mặt của ống trao đổi nhiệt chính là bề mặt truyền nhiệt giữa lưu thể chảy bên trong ống và bên ngoài ống. Các ống trao đổi nhiệt này được gắn vào mặt sàng ống bằng cách sử dụng phương pháp hàn hoặc phương pháp nong (Với một số ứng dụng có thể sử dụng đồng thời cả hai phương pháp nong ống và hàn ống).

Ứng dụng:

Thay thế cho các thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm (có cánh, có vây)