Lắp đặt bộ trao đổi nhiệt dạng ống Kamui tại KCN Thăng Long

Dự án Description

Lắp đặt bộ trao đổi nhiệt dạng ống Kamui cho Nhà máy tại Khu Công Nghiệp Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Lắp đặt bộ trao đổi nhiệt dạng ống Kamui
Lắp đặt bộ trao đổi nhiệt dạng ống Kamui
Lắp đặt bộ trao đổi nhiệt dạng ống Kamui
Lắp đặt bộ trao đổi nhiệt dạng ống Kamui
Lắp đặt bộ trao đổi nhiệt dạng ống Kamui
Lắp đặt bộ trao đổi nhiệt dạng ống Kamui

Dự án Details

  • Location:

    4Q9H+QCX, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội